دستگاه LPG (وکیوم رول)

LPG (وکیوم رول)

LPG (وکیوم رول)
درسال های اخیر درمان سلولیت (ناهمواری های پوست پرتقالی توجه و یژه ای را به خود جلب نموده است. یکی از مؤثرترین روش های درمانی، استفاده از دستگاه وکیوم رول است. این دستگاه با ترکیب حرکات چرخشی(رولینگ) و مکش متناوب پوست منجربه بهبود جریان خون و لمف در تمام ضخامت پوست را صاف می کند وبطور همزمان سبب کاهش سایزشکم و اندامها می شود.
روند درمان بسیار خوشایند است و هیچگونه عارضه ای ندارد.